Copyright.

Oscar-Amber.nl is eigendom van Dave.

Alle tekstuele en audiovisuele uitingen op Oscar-Amber.nl zijn eigendom van Dave.

Een bezoeker(ster) van Oscar-Amber.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of in Oscar-Amber.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dave, ook niet via een eigen netwerk.

Merknaam en beeldmerk Oscar & Amber zijn eigendom van Dave.

 

Vrijwaring.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Oscar-Amber.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle producten worden aangeboden zonder de garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Oscar-Amber.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Oscar-Amber.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Oscar-Amber.nl is verkregen.